Biển dạ quang, biển phát sáng, decal dạ quang
In tem nhãn các loại
In biển bạt hiflex, băng rôn, poster, decal

Tag Archives: Biển giao thông

Biển báo giao thông

Biển báo giao thông bao gồm biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm, biển cấm, biển thông báo… Các biển báo này được sử dụng mặt biển bằng sắt đính trên cột sắt hoặc tường. Mặt biển được sơn phủ sơn phả quang hoặc dạ quang ngoài ra có thể được dán bằng decal dạ